donderdag 23 februari 2017

60.000 gezonde koeien drachtig of niet worden afgemaakt om aan EU milieueisen te voldoenDe koe kan sterven met subsidie

Emiel Hakkenes
© anp
Koeien
Nederland moet snel veel koeien kwijt, om aan Europese milieueisen te voldoen. Vanaf maandag biedt de regering boeren die hun stal leegruimen 1200 euro per koe.
De Nederlandse mestberg groeide de afgelopen twee jaar mee met het aantal koeien
Waarom zou je een gezonde en productieve melkkoe slachten? Omdat het moet van de regering. Die biedt boeren vanaf maandag 1200 euro per koe, als ze ál hun dieren wegdoen en hun bedrijf beëindigen. Alleen door een verplichte inkrimping van de Nederlandse melkveestapel verwacht staatssecretaris Martijn van Dam weer aan de Europese milieunormen te kunnen voldoen. Haast is geboden, want als het dit jaar niet lukt, wacht de Nederlandse melkveehouderij een financiële strop van jewelste.

Het probleem heet: fosfaat. Die stof, die in hoge concentraties schadelijk voor het milieu is, zit in koeienmest. De Nederlandse mestberg groeide de afgelopen twee jaar mee met het aantal koeien. Dat nam met zo'n twintig procent toe toen boeren vanaf 2015 niet meer aan een quotum gebonden waren en onbegrensd mochten melken. Het directe gevolg was dat Nederland in 2015 en 2016 het 'fosfaatplafond' overschreed. Als dat dit jaar weer gebeurt, volgt een straf uit 'Brussel': dan mogen Nederlandse boeren veel en veel minder mest op het land brengen dan nu. Het wegwerken van al die mest zou een gigantische kostenpost zijn.

Elke drie maanden moet staatssecretaris Van Dam aan de EU rapporteren of Nederland op schema ligt om eind dit jaar weer aan de milieueisen te voldoen. De staatssecretaris, boerenorganisaties en de Rabobank staken daarop de koppen bij elkaar en concludeerden: er moeten dieren weg - ruim drie procent van de veestapel, ofwel 60 duizend koeien. Elke Nederlandse boer heeft de keuze: ofwel alle dieren weg doen, ofwel terug naar het aantal dieren dat hij had op 2 juli 2015.


'Afgeschreven' dieren

Met goed boeren hebben die regels niks meer te maken

Om dat voor het einde van dit jaar te bereiken, volstaat het niet om 'afgeschreven' dieren te slachten. Ook kerngezonde, productieve koeien moeten weg - naar de slacht of geëxporteerd. Boeren zonder voldoende eigen grond om de koeienmest op kwijt te kunnen, moeten nog eens 4 procent extra inkrimpen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor boer Wim Bos uit het Groningse Zuidbroek. Hij heeft nu 250 koeien en moet terug naar 220. Bos is boos. "De milieuregels zijn totaal willekeurig. Een deel van mijn mest kan ik kwijt op mijn eigen grond, en de rest gaat naar mijn buurman. Die is daar blij mee. Wij zijn samen verantwoord bezig, maar dat telt niet volgens de regels. Dat is heel krom en frustrerend. Met goed boeren hebben die regels niks meer te maken."

Voor het afvoeren van zestigduizend melkkoeien stelt staatssecretaris Van Dam 42 miljoen euro beschikbaar. Vanaf maandag reserveert hij daarvan alvast 12 miljoen voor boeren die ál hun koeien weg doen. Wie zich binnen twee weken aanmeldt, kan 1200 euro krijgen per koe. Zo moeten er tienduizend koeien verdwijnen - ofwel honderd 'gemiddelde' boerderijen ophouden te bestaan.


Boer Wim Bos © Reyer Boxem
Boer Bos piekert er niet over te stoppen, zegt hij, al is die 1200 euro zeker drie keer de prijs die een slachtkoe nu opbrengt. Van Dam zal later opnieuw 'sterfsubsidies' beschikbaar stellen, maar het bedrag per koe zal dan lager zijn, omdat boeren dan langer hebben kunnen doormelken.

Milieuorganisaties zijn bezorgd over de praktische gevolgen van de gedwongen krimp van de Nederlandse veestapel. Zo liet Wakker Dier door kennis- en adviesbureau CLM onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het dierenwelzijn.

Van de export van Nederlandse melkkoeien verwacht CLM niet veel, omdat een boer niet zijn beste koeien zal wegdoen en veel landen strenge eisen stellen aan diergezondheid. Rest dus de slacht. Tegen het slachten van oudere, minder productieve koeien bestaat volgens CLM weinig bezwaar. Maar dat ligt anders voor gezonde dieren, zeker als ze drachtig zijn. Gelet op de aantallen koeien die wegmoeten, zullen daar zeker drachtige dieren tussen zitten.

Lijdensweg

Eerst moet het kalf geboren worden, daarna pas mag de moeder worden gedood
Het slachten van drachtige dieren is omstreden. Dierethici vinden dat het doden van de koe een lijdensweg is voor het ongeboren kalf, dat uiteindelijk sterft door zuurstofgebrek. In 2015 vroegen de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren de regering om het slachten van drachtige koeien te verbieden, maar een meerderheid van de Tweede Kamer vond dat niet nodig. Volgens de wet mag een drachtige koe niet meer worden vervoerd (naar het slachthuis) als 8 van de 9 maanden van de dracht verstreken zijn.

Van Dam, die in afwachting is van een Europees rapport over het slachten van drachtig vee, heeft nu bepaald dat boeren die hun bedrijf beëindigen geen koeien mogen laten slachten die langer dan 5,5 maand drachtig zijn. Eerst moet het kalf geboren worden, daarna pas mag de moeder met premie worden gedood.

Vorige week probeerde Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren het nogmaals. In de Kamer sprak Ouwehand van het "offeren van gezonde koeien op het altaar van de economie". Die praktijk is volgens haar 'een schandvlek voor een beschaafde samenleving'. Maar haar motie om het voortijdig slachten van gezonde dieren te voorkomen, werd verworpen.
Boer Bos uit Zuidwolde weet nu al dat sommige van de dertig koeien die hij weg moet doen inderdaad drachtig zullen zijn. Hij bekijkt dat economisch, zegt hij. "Ik kijk welke dieren het minst efficiënt zijn. Dat zijn koeien met een lage melkgift, of die vaker gezondheidsproblemen hebben dan andere. Van een drachtige koe zijn de prestaties minder. En wie bij mij niet vooroploopt, komt niet over de finish."

Adviesbureau CLM vreest ook voor meer langeafstandstransporten met koeien, als blijkt dat Nederlandse slachterijen de piek in het aanbod niet aankunnen. En de koeien die overblijven? Die zullen meer ruimte hebben, stelt CLM. Maar om er financieel niet te veel op achteruit te gaan, zullen boeren proberen om die koeien méér melk te laten geven, bijvoorbeeld door meer krachtvoer in het rantsoen.

'Dat verhoogt de kans op stofwisselingsziekten en vormt daarmee een risico voor de diergezondheid.' Voerproducenten hebben Martijn van Dam moeten beloven dat hun producten zullen leiden tot minder fosfaatuitstoot.

Boer Bos bekijkt het weer economisch: een koe over de kling jagen is niet zinvol omdat de kosten ervan niet opwegen tegen de opbrengst.

Boerenorganisatie LTO was nauw betrokken bij het krimpplan van Van Dam. Ja, erkende een zegsman in reactie op het rapport van CLM, misschien komt het dierenwelzijn wel in het gedrang. "Soms staan de milieudoelen op gespannen voet met het welzijn van de dieren." Toch denkt LTO dat er geen alternatief is om aan de Europese milieuregels te voldoen.

Boer Bos uit Zuidbroek ziet dat anders. Hij vindt dat LTO en Van Dam zich meer hadden moeten inspannen voor de Nederlandse boeren. "Er worden voortdurend allerlei regels aangepast. Waarom deze mileuregels niet? Ik zal het wel redden, denk ik, maar het worden moeilijke jaren."

dinsdag 21 februari 2017

Baby weesolifantjes krijgen tweede kans in de Zimbabwe Elephant Nursery (video )
Bij mijn recente bezoek aan de Zimbabwe Elephant Nursery (ZEN), samen met IFAW-bestuursleden James Costas en Gregory Mertz, realiseerde ik me opnieuw dat we bij de rehabilitatie van wilde dieren elke dag bijleren. Niet alleen van elkaar, maar ook van elk individueel dier dat we redden.
Ik vind het mooi hoe oprichtster Roxy Danckwerts haar centrum omschrijft als een project dat voortdurend in ontwikkeling is. Aan de professionele, wetenschappelijke kant van rehabilitatie wordt een belangrijke bijdrage geleverd door gepassioneerde dierenbeschermers als Roxy, die vinden dat we deze individuele dieren niet aan hun lot mogen overlaten.

Deze toegewijde mensen moeten alle zeilen bijzetten om direct, op het moment zelf hulp te verlenen. Ze zijn bereid steeds bij te leren en ontwikkelen steeds betere protocollen om voor deze dieren de best mogelijke resultaten te boeken.

Etenstijd voor de weesolifanten in de ZEN.Etenstijd voor de weesolifanten in de ZEN.

Het IFAW heeft een lange ervaring met de rehabilitatie van wilde dieren. We lopen voorop met de ontwikkeling van innovatieve aanpakken voor verschillende diersoorten, van weesberen en -tijgers in Rusland, en weesolifanten en -neushoorns in India, tot gestrande dolfijnen en walvissen in de Verenigde Staten. 
We hebben geleerd dat elk dier uniek is. We ontwikkelen best practices en standaard protocollen, maar als we in de praktijk aan het werk zijn en een olifant, giraf of neushoorn in de ogen kijken, dan realiseren we ons dat elk dier uniek is. We beseffen dat elk dier een bewustzijn heeft en net als wij een leven zonder pijn en ellende wil.
We redden individuele dieren, niet alleen om de wilde populaties van bedreigde soorten op peil te houden, maar ook omdat dit is wat ons menselijk maakt, de drang om het leed van andere wezens te verzachten.
Speciaal opgeleide oppassers maken een wandeling met de kalveren van de Zimbabwe Elephant Nursery (ZEN).Speciaal opgeleide oppassers maken een wandeling met de kalveren van de Zimbabwe Elephant Nursery (ZEN).

We delen deze verhalen met jullie omdat het, met de woorden van Roxy: "belangrijk is om de mensen het verhaal van deze individuele dieren te laten zien. Om mensen ertoe te bewegen verder te kijken dan hun eigen soort... om de overeenkomsten te zien tussen henzelf en een wild dier."
Door deze verhalen te delen, en het werk van de ZEN te steunen, dragen we bij aan een gezamenlijke toekomst waarin er plaats is voor iedereen, mens en dier.
--AD

"Horror scene" door extreme hitte zijn 800 vliegende honden letterlijk dood gevallen

Video:http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170220_02740604?_section=61642067&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pm&M_BT=676310669941&adh_i=28f2a9d2e95552f4d53602cafff83152&imai=b693403d-9454-49f5-8753-76add2b597e2


In het zuidoosten van Australië, in de regio New South Wales, worden al een aantal dagen warmterecords gemeten. Het extreem warme weer heeft als gevolg dat er heel wat bosgebieden in brand staan, maar ook dat dieren er letterlijk doodvallen.


Op sommige plaatsen in de staat stijgt het kwik tot boven de 45 graden Celsius. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de lokale populatie, mens én dier. Zo filmde een medewerker van Wildlife Aids honderden dode vleermuizen, beter bekend als ‘vliegende honden’, op de grond.
Een aantal vleermuizen hingen nog in de bomen maar ook hen werd de extreme hitte fataal. Als deze dieren aan een tak gaan hangen, ontspannen ze hun spieren en pezen. Daardoor kunnen ze makkelijker blijven hangen, dus ook als ze dood zijn.

Advertentie
Schattingen van Wildlife Aid spreken over zo’n 800 ‘vliegende honden’, die een spanwijdte van meer dan 1 meter hebben, in het zwaar getroffen gebied

maandag 20 februari 2017

Chapeau dit kan alleen in Nederland : Brandweer redden meeuw die vast zat tussen zonnepanelen in 4 foto's


De brandweer in Goes.
                                                  
© Foto: Marcel Kloet
Door: Manfred Berrevoets


GOES - De brandweer heeft gisteren een meeuw gered die vast zat tussen zonnepanelen op het dak van een woning in Goes.De brandweer werd rond 10.50 uur opgeroepen voor de klus aan het Troelstrapad. Brandweermannen zijn het dak opgegaan om het dier, dat met zijn poot vast zat, te bevrijden.
Een opgeroepen dierenambulance heeft de meeuw meegenomen.

Duizenden levende schildpadden gesmokkeld uit Tunesië: Er is hoop Tunesië onderneemt actieOp veerboten die uitvaren vanuit Tunesische havens, worden vaak kartonnen dozen vol wilde schildpadden meegesmokkeld.


Schildpadden kunnen zich goed tegen roofdieren beschermen door zich in hun schild terug te trekken. Maar dat schild maakt ze ook gemakkelijk te vervoeren voor smokkelaars over de hele wereld, die ze achteloos in zakken gooien alsof het stenen zijn.

Uit cijfers van de Italiaanse stad Genua en het Franse Marseille - populaire bestemmingen voor de illegale handel vanuit Tunesië - blijkt dat er jaarlijks rond de 1.500 levende schildpadden bij Tunesische smokkelaars in beslag worden genomen. Maar de werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk flink hoger, aangezien er veel ladingen onopgemerkt blijven.
Het overgrote deel van de smokkelactiviteiten speelt zich af aan het einde van de zomer, wanneer Tunesiërs terugkeren naar Europa nadat ze tijdens een vakantie in hun vaderland de schildpadden hebben opgehaald.

In het grootste deel van het Afrikaanse land heerst een woestijnklimaat. Het telt niet veel beroemde exotische dieren, maar de economische omstandigheden zijn er slecht. En net als in veel andere landen waar gewetenloze dierensmokkelaars opereren, betalen de dieren daarvoor de prijs. In het geval van Tunesië gaat het om wilde schildpadden en prachtige roofvogels.

Wilde schildpadden kunnen in Europa een hoge prijs opbrengen. Vaak worden ze met een heleboel tegelijk in kartonnen dozen gestapeld, met kartonnen 'tussenlagen'. Die dozen worden opgestapeld aan boord van de veerboten die vanuit de Tunesische havens vertrekken. Bij vogels worden de slagpennen afgeknipt, zodat ze niet met hun vleugels kunnen gaan klapperen. Vervolgens worden ook deze dieren in kartonnen dozen gelegd. Ter camouflage worden deze dozen afgedekt met een laag veel vervoerde groenten, zoals tomaten, paprika's of uien.

Door lakse controles in veel Tunesische havens maken veel dieren deze hachelijke reis over de Middellandse Zee.

Zoals te verwachten, gaan veel vogels en schildpadden onderweg dood. Gelukkig zijn er ook veel mensen die zich het lot van deze dieren aantrekken en zich sterk maken voor deze dieren die zelf geen stem hebben.

Geredde vogels worden teruggebracht naar Tunesië, waar ze worden opgevangen door een lokale NGO, die zorg draagt voor hun rehabilitatie. Als hun veren ver genoeg zijn terug gegroeid om te kunnen vliegen, worden ze vrijgelaten in de natuur.

Wilde schildpadden gaan naar een rehabilitatiecentrum 30 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Tunis, genaamd Boukornine National Park. De overheidsdienst voor bosbeheer vestigde dit park in samenwerking met Marwell Wildlife. Bij het centrum horen een omheind terrein van één hectare groot, een bescheiden lab en een klein hospitaal, geleid door een dierenarts van Marwell Wildlife. Vier dierenartsen, allemaal afgestudeerd aan de Nationale School voor Diergeneeskunde in het Tunesische Sidi Thabet, vormen de medische staf van het centrum. Het centrum wordt geroemd om haar onderzoek op het gebied van inheemse schildpadsoorten.

In beslag genomen schildpadden worden overgebracht naar een rehabilitatiecentrum dat is gevestigd door de Tunesische overheidsdienst voor bosbeheer. Bij het centrum horen een omheind terrein van één hectare groot, een bescheiden lab en een klein hospitaal, geleid door een dierenarts van Marwell Wildlife.In beslag genomen schildpadden worden overgebracht naar een rehabilitatiecentrum dat is gevestigd door de Tunesische overheidsdienst voor bosbeheer. Bij het centrum horen een omheind terrein van één hectare groot, een bescheiden lab en een klein hospitaal, geleid door een dierenarts van Marwell Wildlife.

Aan dit soort rehabilitatiecentra zijn flinke kosten verbonden. Om in die kosten tegemoet te komen, betalen de Franse en Italiaanse autoriteiten de kosten voor het terugbrengen van de gesmokkelde dieren naar het land van herkomst.
Maar er zijn ook Europese landen, zoals bijvoorbeeld België, die vinden dat de Tunesische dienst voor bosbeheer zelf voor die kosten moet opdraaien. De zwakke economie van Tunesië maakt het echter steeds moeilijker om deze kosten op te brengen.

Hoewel het in de havens nog niet goed lukt om gesmokkelde dieren op te sporen, zijn er ook bemoedigende ontwikkelingen. Zo heeft het land een groot aantal natuurbeschermingsmaatregelen getroffen:
  • Om de kostbare wilde diersoorten die er zijn te beschermen, heeft de Tunesische overheid het landelijke netwerk van natuurreservaten uitgebreid van 7.400 hectare in 1987 naar 600.000 hectare in 2011.
  • Tunesië heeft verschillende internationale verdragen ondertekend, zoals de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) en het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (CMS).
  • In 2006 heeft de Tunesische minister van Landbouw en Water een lijst opgesteld van zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten die door de samenleving moeten worden beschermd.
--DAK

zondag 19 februari 2017

Ze werd geadopteerd omdat ze nog 24 uur had te leven: 11 hartverwarmenden foto's van 4 jaar later

Just one night.

That's about all the time Heather Hayes expected the very old and very sick Chihuahua to live.
As marketing manager at the Asheville Humane Society in North Carolina, she frequently passed the kennel of the trembling dog who spent her days hiding under her bed.

chihuahua sleeping with tongue hanging out
Heather Hayes

But one day, Hayes passed the kennel — and the trembling dog was staring back at her.
Hayes opened the latch.
"The staff at the shelter wondered if she was even adoptable because her health was so bad," she tells The Dodo. "I said, 'Let me take her home for a night and if we decide she doesn't have a quality of life and we have to let her go, I want her to be at a home.
"At least she'll feel loved for 24 hours.'"
chihuahua riding in car
Heather Hayes

And she told her husband as much when he came home asking about the strange little dog with the tongue that refused to stay in her mouth.
chihuahua in bed with tongue hanging out
Heather Hayes

The sudden infusion of love seemed to agree with the supposedly dying old dog. She was still there the next day.
And if she was going to be sticking around, she would need a name.
"She was surrendered to the shelter as 'Jersey Girl,'" Hayes explains. "We decided we needed to give her a better name. Josie … Jazzy … and my husband said, 'Why don't we call her Jay-Z?'
"And then she looked right up at him when he said it. That's why she has a boy name even though she's a girl."
Heather Hayes

Life, it seemed, was not quite a wrap for Jay-Z. She found a fresh footing with her new siblings, all of them former shelter dogs making the most of new lives.
Rescued chihuahuas on couch
Heather Hayes

"Jay-Z was the first dog and senior I adopted," Hayes says. "After we adopted her, we took four more senior and special needs dogs . And now, Jay-Z has her pack of rescue senior Chihuahuas."
chihuahuas with family on couch

"It is so rewarding to bring home animals who are overlooked and give them a family," she adds. But no dog packed a bigger reward in the tiniest form factor than Jay-Z.
chihuahua zipped in jacket
Heather Hayes

Realizing the dog wasn't leaving her any time soon, the couple began taking her along on epic expeditions.
Jay-Z climbed along side Hayes to the top of North Carolina's towering Mount Mitchell. She gazed at the ocean for the first time in her life. She even picnicked at the famed Biltmore Estate.
chihuahua inside tent
Heather Hayes

She camped. She sailed. She conquered.
chihuahua on boat in lake
Heather Hayes

No one's quite sure of Jay-Z's actual age — although it's certainly somewhere around ancient. But it's been more than four years since Jay-Z came home to spend just one night with this family.
And she's been motoring ever since.
chihuahua eating birthday cake
Heather Hayes

She's had few health scares along the way. In fact, Hayes even keeps a tribute letter in a drawer, thinking she will publish it in the event of the dog's demise.
Whenever that should actually happen.
"She has the most incredible will to live of any animal I've ever known," Hayes says.
chihuahua sticking tongue out
Heather Hayes

But when that end does finally come, Hayes can take comfort in knowing she taught an old dog the most important new trick of all — to be loved is to live.
"Jay-Z taught me to cherish senior animals, who need love and comfort the most in the final years of their lives. Just like people," Hayes writes in the practice letter for the dog's funeral.
"She taught me to appreciate the little things like basking in a sunbeam together or sleeping in late, cuddling on a Saturday morning," she notes.
"I will never, ever forget her sweet face, her howls at the firetruck, her licks on my arm, or her little trademark tongue, as long as I live."
chihuahuas on camping chairs
Heather Hayes

An even more important legacy for a dog whose day never seems to be quite done?
"I hope Jay-Z will inspire others to adopt a senior animal and give them a second chance in their golden years," Hayes says.
In fact, at this very moment there's an old dog waiting at a shelter — hoping someone will unlatch that kennel door and start the big adventure that is a real life.
Think that could be you?

Get in touch with the Asheville Humane Society here.

donderdag 16 februari 2017

Triest en treurig: De mankementen van de top 10 zieke hondenrassen op een rijTop 10 zieke hondenrassen

De top 10 van de ziekste hondenrassen in de RashondenWijzer bestaat uit de volgende rassen:
1
Franse Bulldog
Franse Bulldog
    
93.5 minpunten
27 aandoeningen
Het uiterlijk van de Franse Bulldog wijkt erg af van het uiterlijk van een normale hond. De Franse Bulldog is een hondenras dat zo gefokt is dat deze nauwelijks nog een snuit en een staart heeft. De snuit is nog maar 1/6e van de lengte van de kop; bij een gewone hond is dit 1/2e. Doordat de snuit erg plat is, kan de hond slecht ademhalen (brachycefaal obstructief syndroom).
2
Cavalier King Charles Spaniël
    
88.5 minpunten
31 aandoeningen
De Cavalier King Charles Spaniël kent veel en zeer ernstige erfelijke aandoeningen. Zijn zogenaamd schattige kopje zorgt vaak voor continue hoofdpijn doordat de hersenen niet op een normale manier in de schedel passen. De hond kan hier zijn hele leven, van geboorte tot overlijden, last van hebben.
3
Boxer
Boxer
    
88 minpunten
48 aandoeningen
De Boxer is een ras met veel erfelijke aandoeningen. Aandoeningen van de rug (degeneratieve myelopathie en spondylose) en heupen (heupdysplasie) komen vaak voor. Ook hartaandoeningen (cardiomyopathie, aortastenose) komen veel voor en zijn vaak slecht te behandelen.
4
Duitse Herdershond
    
83.5 minpunten
67 aandoeningen
De Duitse Herdershond heeft vanwege schoonheidsidealen een sterk aflopende rug, waardoor de hond met de achterpoten over de grond sleept en heupen en rug vaak veel te lijden hebben. De Duitse Herdershond heeft een zeer grote kans op heupdysplasie en op slijtage van ruggenwervels (spondylose).
5
Engelse Bulldog
    
83 minpunten
36 aandoeningen
De Engelse Bulldog heeft zwaar te lijden onder zijn onnatuurlijke raskenmerken. In de natuur zouden deze honden binnen de kortste keren het loodje leggen. Zij zijn snel kortademig, bewegen zich moeilijk voort en velen zijn zelfs niet in staat om zich op een natuurlijke manier voort te planten. Hier moeten vaak kunstmatige inseminaties en keizersneden aan te pas komen (dystocia).
6
Mopshond
Mopshond
    
82 minpunten
19 aandoeningen
Zijn koddige uiterlijk moet de Mopshond duur betalen. Dit ras laat duidelijk zien hoe een dier het slachtoffer kan worden van de grillige behoefte van de mens om de natuur naar zijn hand te zetten.
6
Golden Retriever
Golden Retriever
    
82 minpunten
47 aandoeningen
Door de grote populariteit en de ontwikkeling van een showhond met een zwaardere bouw is er jarenlang onzorgvuldig gefokt met de Golden Retriever. Dit heeft veel (ernstige) erfelijke aandoeningen bij het ras te weeg gebracht. Onder andere heupdysplasie en elleboogdysplasie komen zeer vaak voor bij de Golden Retriever.
8
Labrador Retriever
Labrador Retriever
    
80.5 minpunten
54 aandoeningen
Bij de Labrador Retriever zijn heupdysplasie en elleboogdysplasie afwijkingen waar de nieuwe eigenaar al vroeg mee te maken kan krijgen. Pijnstillende behandelingen en hersteloperaties zijn kostbaar, ook omdat het een grote hond betreft. Als Labrador Retrievers ouder worden, hebben ze sterk de neiging om te veel vet aan te zetten.
9
Pekingees
    
75 minpunten
22 aandoeningen
De bevalling bij een Pekingeesje levert vaak problemen op en het is daarom niet aan te raden om als leek met dit ras te fokken. De stompe snoet veroorzaakt, net als bij andere kortsnuitige rassen, ernstige ademhalingsproblemen ten gevolge van het brachycefaal obstructief syndroom. Soms zelfs zo erg dat de tong voor de helft “buiten boord” hangt.
10
Engelse Cocker Spaniël
Engelse Cocker Spaniël
    
70 minpunten
29 aandoeningen
De Engelse Cocker Spaniël telt behoorlijk wat erfelijke aandoeningen. De meest voorkomende is de chronische oorontsteking (otitis externa), die een direct gevolg is van de exterieurkenmerken van deze hond. Door de lange afhangende en zwaar behaarde oren wordt de gehoorgang afgesloten en broeierig, omdat er geen frisse lucht bij kan. Bacteriën en schimmels kunnen hierdoor welig tieren.